Over kunstzinnige begeleiding

Kleurenpad biedt via (individuele) sessies, kunstzinnige begeleidingstrajecten, lessen en workshops begeleiding aan, aan kinderen, volwassenen en ouders.

Voor een groot deel wordt er gewerkt met de therapievorm en methodiek van de Kunstzinnige Therapie die vanuit de opleiding Kunstzinnige Therapie aan de Hogeschool Leiden wordt onderwezen. Deze therapievorm is een erkende non-verbale, beeldende therapie en begeleidingsvorm, waarin tekenen en schilderen worden ingezet om een innerlijk proces op gang te laten komen.  De werking en beleving van bepaalde kleuren, vormen, beelden en doelgerichte teken- of schildertechnieken kunnen diep in ons gevoel en wezen inwerken op een positieve, harmoniserende en verhelderende wijze.

Bij Kleurenpad kun je ook leren om meer vanuit je intuïtie te werken. Hierbij volg je je gevoel zoveel mogelijk en probeer je minder vanuit je hoofd alles te bedenken.

Een kunstzinnig begeleidingstraject start altijd eerst met een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag wordt geformuleerd. Na het gesprek wordt een vrij schilderwerk gemaakt.
Op basis van de hulpvraag, het kennismakingsgesprek en het vrije schilderwerk wordt er gekeken naar wat er voor het individu nodig is om hiermee aan de slag te gaan.
Via gerichte kunstzinnige oefeningen, kleuren, vormen, beelden of andere opdrachten wordt er gewerkt aan balans. Deze worden afgestemd op het individu.

Er kan in een paar sessies gewerkt worden aan een vraag, waarbij we werken aan een bepaalde opbouw, maar je kan bij Kleurenpad ook komen voor enkele sessies. Hierbij is het wel fijn om van te voren een (telefonisch) gesprek te hebben gehad. Bij kinderen wordt aangeraden om een paar keer terug te komen. Na het kennismakingsgesprek zal er een advies gegeven worden hierover en plannen we een paar sessies.

Daarnaast kun je ook via teken- of schilderles eerst komen proeven en daarna eventueel voor een sessie komen als je dieper op iets persoonlijks wil ingaan.

Regelmatig zullen er ook workshops georganiseerd worden, met een bepaald thema voor een bepaalde doelgroep.

Bij kleurenpad wordt er voornamelijk gewerkt met de volgende materialen:

  • Pastelkrijt
  • Aquarel verf (nat-in-nat)
  • Oliepastelkrijt
  • Kleurpotloden
  • Bijenwaskrijt (Stockmar)
  • Acrylverf

Op aanvraag kan er met olieverf gewerkt worden, dit materiaal droogt langzamer en heeft meer uitleg nodig en is duurder.

Myrtle Vreedenburgh Kleurenpad New Flow 2015 Detail